Khi đến với Cửa cuốn miền nam .

Mọi sản phẩm do cửa cuốn miền nam cung cấp, thi công lắp đặt điều được bảo hành chế độ vận hành 12 tháng.

Đối với các phụ kiện và cửa cuốn điều được bảo hành 1 đổi 1 (nếu sảy ra trường hợp lỗi do nhà sản xuất) trong vòng 12 tháng kể từ lúc bàn giao.